Przyjazdy do Polski według granic w $rok roku (tys)."; $query = $warunek; $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); /* Wskazuję szerokość tabeli */ $s=800; mysql_draw_table($result,$s); Function procenty($rok) { echo "

Zmiany liczby przyjazdów według granic w $rok roku – miesi±c do miesi±ca poprzedniego roku (%).

\n"; echo "\n"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } /* Teraz liczę zmiany */ $lista = "SELECT * FROM przyj"; $result1 = mysql_query($lista) or die("Query failed : " . mysql_error()); if ($rok=='2002'): procenty($rok); while ($row = mysql_fetch_array($result1)) { echo ""; echo ""; p($row["I_2002"],$row["I_2001"]); p($row["II_2002"],$row["II_2001"]); p($row["III_2002"],$row["III_2001"]); p($row["IV_2002"],$row["IV_2001"]); p($row["V_2002"],$row["V_2001"]); p($row["VI_2002"],$row["VI_2001"]); p($row["VII_2002"],$row["VII_2001"]); p($row["VIII_2002"],$row["VIII_2001"]); p($row["IX_2002"],$row["IX_2001"]); p($row["X_2002"],$row["X_2001"]); p($row["XI_2002"],$row["XI_2001"]); p($row["XII_2002"],$row["XII_2001"]); p($row["razem_2002"],$row["razem_2001"]); echo ""; } echo "
granicaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIrok $rok
"; printf ("%s", $row["granica"]); echo "
\n"; echo "

¬ródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

\n"; elseif ($rok=='2003'): procenty($rok); while ($row = mysql_fetch_array($result1)) { echo ""; echo ""; printf ("%s", $row["granica"]); echo ""; p($row["I_2003"],$row["I_2002"]); p($row["II_2003"],$row["II_2002"]); p($row["III_2003"],$row["III_2002"]); p($row["IV_2003"],$row["IV_2002"]); p($row["V_2003"],$row["V_2002"]); p($row["VI_2003"],$row["VI_2002"]); p($row["VII_2003"],$row["VII_2002"]); p($row["VIII_2003"],$row["VIII_2002"]); p($row["IX_2003"],$row["IX_2002"]); p($row["X_2003"],$row["X_2002"]); p($row["XI_2003"],$row["XI_2002"]); p($row["XII_2003"],$row["XII_2002"]); p($row["razem_2003"],$row["razem_2002"]); echo ""; } echo "\n"; echo "

¬ródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

\n"; elseif ($rok=='2004'): procenty($rok); while ($row = mysql_fetch_array($result1)) { echo ""; echo ""; printf ("%s", $row["granica"]); echo ""; p($row["I_2004"],$row["I_2003"]); p($row["II_2004"],$row["II_2003"]); p($row["III_2004"],$row["III_2003"]); p($row["IV_2004"],$row["IV_2003"]); p($row["V_2004"],$row["V_2003"]); p($row["VI_2004"],$row["VI_2003"]); p($row["VII_2004"],$row["VII_2003"]); p($row["VIII_2004"],$row["VIII_2003"]); p($row["IX_2004"],$row["IX_2003"]); p($row["X_2004"],$row["X_2003"]); p($row["XI_2004"],$row["XI_2003"]); p($row["XII_2004"],$row["XII_2003"]); p($row["razem_2004"],$row["razem_2003"]); echo ""; } echo "\n"; echo "

¬ródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

\n"; elseif ($rok=='2005'): procenty($rok); while ($row = mysql_fetch_array($result1)) { // $r_2004=$row["razem_2004"]-$row["XI_2004"]-$row["XII_2004"]; echo ""; echo ""; printf ("%s", $row["granica"]); echo ""; p($row["I_2005"],$row["I_2004"]); p($row["II_2005"],$row["II_2004"]); p($row["III_2005"],$row["III_2004"]); p($row["IV_2005"],$row["IV_2004"]); p($row["V_2005"],$row["V_2004"]); p($row["VI_2005"],$row["VI_2004"]); p($row["VII_2005"],$row["VII_2004"]); p($row["VIII_2005"],$row["VIII_2004"]); p($row["IX_2005"],$row["IX_2004"]); p($row["X_2005"],$row["X_2004"]); p($row["XI_2005"],$row["XI_2004"]); p($row["XII_2005"],$row["XII_2004"]); p($row["razem_2005"],$row["razem_2004"]); // p($row["razem_2005"],$r_2004); echo ""; } echo "\n"; echo "

¬ródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

\n"; elseif ($rok=='2006'): procenty($rok); while ($row = mysql_fetch_array($result1)) { // $r_2005=$row["I_2005"]+$row["II_2005"]+$row["III_2005"]+$row["IV_2005"]+$row["V_2005"]+$row["VI_2005"]+$row["VII_2005"]+$row["VIII_2005"]+$row["IX_2005"]+$row["X_2005"]+$row["XI_2005"]; echo ""; echo ""; printf ("%s", $row["granica"]); echo ""; p($row["I_2006"],$row["I_2005"]); p($row["II_2006"],$row["II_2005"]); p($row["III_2006"],$row["III_2005"]); p($row["IV_2006"],$row["IV_2005"]); p($row["V_2006"],$row["V_2005"]); p($row["VI_2006"],$row["VI_2005"]); p($row["VII_2006"],$row["VII_2005"]); p($row["VIII_2006"],$row["VIII_2005"]); p($row["IX_2006"],$row["IX_2005"]); p($row["X_2006"],$row["X_2005"]); p($row["XI_2006"],$row["XI_2005"]); p($row["XII_2006"],$row["XII_2005"]); p($row["razem_2006"],$row["razem_2005"]); // p($row["razem_2006"],$r_2005); echo ""; } echo "\n"; echo "

¬ródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

\n"; elseif ($rok=='2007'): procenty($rok); while ($row = mysql_fetch_array($result1)) { // $r_2006=$row["I_2006"]+$row["II_2006"]+$row["III_2006"]+$row["IV_2006"]+$row["V_2006"]+$row["VI_2006"]+$row["VII_2006"]+$row["VIII_2006"]+$row["IX_2006"]; echo ""; echo ""; printf ("%s", $row["granica"]); echo ""; p($row["I_2007"],$row["I_2006"]); p($row["II_2007"],$row["II_2006"]); p($row["III_2007"],$row["III_2006"]); p($row["IV_2007"],$row["IV_2006"]); p($row["V_2007"],$row["V_2006"]); p($row["VI_2007"],$row["VI_2006"]); p($row["VII_2007"],$row["VII_2006"]); p($row["VIII_2007"],$row["VIII_2006"]); p($row["IX_2007"],$row["IX_2006"]); p($row["X_2007"],$row["X_2006"]); p($row["XI_2007"],$row["XI_2006"]); p($row["XII_2007"],$row["XII_2006"]); p($row["razem_2007"],$row["razem_2006"]); // p($row["razem_2007"],$r_2006); echo ""; } echo "\n"; echo "

¬ródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

\n"; else: endif; Function p($b, $c) { $a=($b-$c)/$c*100; $a = (float) round($a, 1); $a = number_format($a, 1, '.', ''); if ($b==0){ echo ""; echo " "; echo ""; } else { echo ""; echo($a); echo ""; } } echo "[  Zapisz tabelę jako Excel\n ]"; /* Closing connection */ mysql_free_result($result); mysql_close($link); ?>