'Bezpaństwowcy' AND razem_2007 > 2000 order by razem_2007 DESC"; elseif ($rok=='1999'): $warunek = "SELECT kraj, I_1999, II_1999, III_1999, IV_1999, V_1999, VI_1999, VII_1999, VIII_1999, IX_1999, X_1999, XI_1999, XII_1999, razem_1999 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_1999 > 2000 order by razem_1999 DESC"; elseif ($rok=='2000'): $warunek = "SELECT kraj, I_2000, II_2000, III_2000, IV_2000, V_2000, VI_2000, VII_2000, VIII_2000, IX_2000, X_2000, XI_2000, XII_2000, razem_2000 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2000 > 2000 order by razem_2000 DESC"; elseif ($rok=='2001'): $warunek = "SELECT kraj, I_2001, II_2001, III_2001, IV_2001, V_2001, VI_2001, VII_2001, VIII_2001, IX_2001, X_2001, XI_2001, XII_2001, razem_2001 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2001 > 2000 order by razem_2001 DESC"; elseif ($rok=='2002'): $warunek = "SELECT kraj, I_2002, II_2002, III_2002, IV_2002, V_2002, VI_2002, VII_2002, VIII_2002, IX_2002, X_2002, XI_2002, XII_2002, razem_2002 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2002 > 2000 order by razem_2002 DESC"; elseif ($rok=='2003'): $warunek = "SELECT kraj, I_2003, II_2003, III_2003, IV_2003, V_2003, VI_2003, VII_2003, VIII_2003, IX_2003, X_2003, XI_2003, XII_2003, razem_2003 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2003 > 2000 order by razem_2003 DESC"; elseif ($rok=='2004'): $warunek = "SELECT kraj, I_2004, II_2004, III_2004, IV_2004, V_2004, VI_2004, VII_2004, VIII_2004, IX_2004, X_2004, XI_2004, XII_2004, razem_2004 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2004 > 2000 order by razem_2004 DESC"; elseif ($rok=='2005'): $warunek = "SELECT kraj, I_2005, II_2005, III_2005, IV_2005, V_2005, VI_2005, VII_2005, VIII_2005, IX_2005, X_2005, XI_2005, XII_2005, razem_2005 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2005 > 2000 order by razem_2005 DESC"; elseif ($rok=='2006'): $warunek = "SELECT kraj, I_2006, II_2006, III_2006, IV_2006, V_2006, VI_2006, VII_2006, VIII_2006, IX_2006, X_2006, XI_2006, XII_2006, razem_2006 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2006 > 2000 order by razem_2006 DESC"; elseif ($rok=='2007'): $warunek = "SELECT kraj, I_2007, II_2007, III_2007, IV_2007, V_2007, VI_2007, VII_2007, VIII_2007, IX_2007, X_2007, XI_2007, XII_2007, razem_2007 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj <> 'Bezpaństwowcy' AND razem_2007 > 2000 order by razem_2007 DESC"; elseif ($c=$c): $warunek = "SELECT kraj, razem_1999, razem_2000, razem_2001, razem_2002, razem_2003, razem_2004, razem_2005, razem_2006, razem_2007 FROM kraje WHERE nr < 300 AND kraj like '$c%' order by razem_2007 DESC"; else: print "dziękuję"; endif; if ($rok=='') { print "

Przyjazdy do Polski z wybranych krajów (tys).

"; } else { print "

Przyjazdy do Polski w $rok roku (tys).

"; } $query = $warunek; $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); $s=0; if ($rok=='1999-2007'): $s=725; elseif ($rok==''): $s=725; else: $s=800; endif; mysql_draw_table($result,$s); if ($rok=='1999-2007'): echo "[  Zapisz tabelę jako Excel\n ]"; echo "
\n"; echo "
\n"; echo "Możesz wyszukać dowolny kraj wpisując jego nazwę\n"; echo "(wystarczy kilka pierwszych liter):\n"; echo "
\n"; echo "\n"; echo "
\n"; elseif ($rok==''): else: echo "[  Zapisz tabelę jako Excel\n ]"; endif; /* Closing connection */ mysql_free_result($result); mysql_close($link); ?>