w latach 2000-2002 tylko obiekty agroturystyczne, od roku 2003 danych o prywatnej bazie noclegowej nie gromadzi się,
od 2009 roku pojawiła się nowa kategoria obiektów: „hostele”, zrezygnowano zaś z kategorii: „obiekty rekreacji sob.-niedz.”. w związku z tym zmieniła się liczebność kategorii „inne”."; elseif ($t=='82'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_1995, rok_1996, rok_1997, rok_1998, rok_1999, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=82"; $tyt = "TAB.2. Liczba noclegów polskich turystów w bazie noclegowej"; $podpis = "Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
w latach 2000-2002 tylko obiekty agroturystyczne, od roku 2003 danych o prywatnej bazie noclegowej nie gromadzi się,
od 2009 roku pojawiła się nowa kategoria obiektów: „hostele”, zrezygnowano zaś z kategorii: „obiekty rekreacji sob.-niedz.”. w związku z tym zmieniła się liczebność kategorii „inne”."; elseif ($t=='83'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_1995, rok_1996, rok_1997, rok_1998, rok_1999, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=83"; $tyt = "TAB.3. Turyści zagraniczni korzystający z bazy noclegowej"; $podpis = "Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
w latach 2000-2002 tylko obiekty agroturystyczne, od roku 2003 danych o prywatnej bazie noclegowej nie gromadzi się,
od 2009 roku pojawiła się nowa kategoria obiektów: „hostele”, zrezygnowano zaś z kategorii: „obiekty rekreacji sob.-niedz.”. w związku z tym zmieniła się liczebność kategorii „inne”."; elseif ($t=='84'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_1995, rok_1996, rok_1997, rok_1998, rok_1999, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=84"; $tyt = "TAB.4. Liczba noclegów turystów zagranicznych w bazie noclegowej"; $podpis = "Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
w latach 2000-2002 tylko obiekty agroturystyczne, od roku 2003 danych o prywatnej bazie noclegowej nie gromadzi się,
od 2009 roku pojawiła się nowa kategoria obiektów: „hostele”, zrezygnowano zaś z kategorii: „obiekty rekreacji sob.-niedz.”. w związku z tym zmieniła się liczebność kategorii „inne”."; elseif ($t=='85'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_1995, rok_1996, rok_1997, rok_1998, rok_1999, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=85"; $tyt = "TAB.5. Turyści polscy w obiektach noclegowych według miesięcy"; $podpis = "Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
od 2000 r. tylko obiekty zakwaterowania zbiorowego."; elseif ($t=='86'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_1995, rok_1996, rok_1997, rok_1998, rok_1999, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=86"; $tyt = "TAB.6. Turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych według miesięcy"; $podpis = "Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
od 2000 r. tylko obiekty zakwaterowania zbiorowego."; elseif ($t=='87'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_1995, rok_1996, rok_1997, rok_1998, rok_1999, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=87"; $tyt = "TAB.7. Turyści zagraniczni korzystający z hoteli, moteli i pensjonatów według miesięcy"; $podpis = "Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
od 2000 r. tylko obiekty zakwaterowania zbiorowego."; elseif ($t=='88'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_1995, rok_1996, rok_1997, rok_1998, rok_1999, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=88"; $tyt = "TAB.8. Noclegi turystów zagranicznych w hotelach, motelach i pensjonatach według miesięcy"; $podpis = "Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
od 2000 r. tylko obiekty zakwaterowania zbiorowego."; elseif ($t=='90'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=90"; $tyt = "TAB.9. Polacy korzystający z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego według województw (tys.)"; $podpis = ""; elseif ($t=='91'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=91"; $tyt = "TAB.10. Cudzoziemcy korzystający z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego według województw (tys.)"; $podpis = ""; elseif ($t=='92'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=92"; $tyt = "TAB.11. Noclegi udzielone Polakom w bazie noclegowej zakwaterowania zbiorowego według województw (tys.)"; $podpis = ""; elseif ($t=='93'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=93"; $tyt = "TAB.12. Noclegi udzielone cudzoziemcom w bazie noclegowej zakwaterowania zbiorowego według województw (tys.)"; $podpis = ""; elseif ($t=='94'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=94"; $tyt = "TAB.13. Turyści zagraniczni korzystający z obiektów zakwaterowania zbiorowego według krajów (tys.)"; $podpis = ""; elseif ($t=='95'): $warunek = "SELECT rodzaj, rok_2000, rok_2001, rok_2002, rok_2003, rok_2004, rok_2005, rok_2006, rok_2007, rok_2008, rok_2009 FROM korz_tables where tab=95"; $tyt = "TAB.14. Turyści zagraniczni korzystający z hoteli według krajów (tys.)"; $podpis = ""; else: print "Brak kryterium wyszukiwania"; endif; print "

$tyt

"; $query = $warunek; $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); /* Wskazuję szerokoœć tabeli */ $s=880; mysql_draw_table($result,$s); print "

$podpis

\n"; echo "[  Zapisz tabelę jako Excel\n ]"; /* Closing connection */ mysql_free_result($result); mysql_close($link); ?>