Szukanie w zasobach biblioteki\n"; if ($t == "" ) { echo "

Co chcesz przeszukać?\n"; echo "Proszę wybrać: \n"; echo "
\n"; echo "

Książki
\n Artykuły z czasopism
\n Raporty Instytutu Turystyki\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; } else { echo "
\n"; echo "

\n"; echo "Wpisz czego szukasz i naciśnij Enter:
\n \n"; echo "

( Warto zwrócić uwagę na wielkość liter )\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "

\n"; echo "\n"; echo "
\n"; } ?>