Biblioteka Instytutu Turystyki

Bazy biblioteczneKliknij na wybranej bazie

Nowości (artykuły z czasopism, z lat 2009 - 2011)

Artykuły z branżowych i naukowych czasopism o tematyce turystycznej z lat 2001-2008

Artykuły z czasopism naukowych i branżowych o tematyce turystycznej z lat 1994-2000

Książki z lat 1903-1938, 1948-1996

Książki z lat 1997-2011

Prace naukowo-badawcze, ekspertyzy, raporty wykonane w Instytucie Turystyki w latach 1996-2011

Czasopisma

Strona główna Biblioteki

Program MAKWWW, wersja 1.39 z dnia 25.08.2008 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Instytut Turystyki
Zakład Technologii Informatycznych 02-511 WARSZAWA, ul. Merliniego 9a
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa