napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2014

       A  A Instytut Turystyki

Zmiany w Instytucie Turystyki SGTiR”

Od 1 lipca 2014 Instytut Turystyki SGTiR zmienił swoją siedzibę przenosząc się z ul. Chodakowskiej 50 do budynku Vistuli przy ul. Stokłosy 3, pok. 215.
Telefon 22-45-72-342.
W tym samym budynku w bibliotece grupy szkół Vistula mieszczą się katalogi i zbiory biblioteki Instytutu Turystyki.

Od 1 lipca 2014 nowym Dyrektorem Instytutu Turystyki SGTiR został Pan dr Kazimierz Waluch. Dotychczasowy Dyrektor dr Krzysztof Łopaciński został Wicedyrektorem Instytutu.