napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2014

       A  A Nasi klienci

NASI KLIENCI

Samorząd:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  „Turystyka polska w 2009 roku. Układ regionalny”
 • Urząd Miasta Elbląg
  „Program promocji i rozwoju turystyki w Elblągu”
 • Urząd Gminy Skoczów
  „Opracowanie programu rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień”
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk
  „Przeprowadzenie badania struktury ruchu turystycznego w województwie pomorskim wraz z raportem z badań”,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  „Badania ruchu turystycznego przyjazdowego w Województwie Małopolskim”,
 • Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna
  „Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego dorzecza rzek Wek i Wkra”,
 • Urząd Miasta i Gminy Częstochowa
  „Wykonanie badań i analizy ruchu pielgrzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy”,
 • Urzędy miast: Wrocław, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Olsztyn, Warszawa
  „Turystyka polska. Wielkie miasta”,
 • Urząd Miasta i Gminy Węgrów
  „Strategia rozwoju i promocji turystyki w mieście Węgrów i gminie Liw”,
 • Urząd Miasta Poznań
  „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  „Analiza potencjału lotniska Babimost-zielona Góra w zakresie świadczenia usług pasażerskich”,
 • Urząd m.st. Warszawy
  „Analiza popytu turystycznego w Warszawie”,

Rząd:

 • Ministerstwo Gospodarki, a następnie
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  „Aktywność turystyczna Polaków”,
  „Turystyka zagraniczna”, „Baza danych TRAPER” – internetowa baza danych o turystyce (wersja polska i angielska),
  „Turystyczna baza danych GMINA” – elektroniczna baza danych zawierająca charakterystyczne dla turystyki dane o wszystkich gminach w Polsce,
  „Turystyka polska w 2006 roku. Układ regionalny” – coroczny raport o turystyce i infrastrukturze turystycznej w układzie wojewódzkim,
  „Koniunktura na rynku usług turystycznych w 2007 roku”,
  „Rachunek satelitarny turystyki dla Polski (za 2006 rok),
  „Rachunek satelitarny turystyki dla Polski (2003 – 2004) – wersja uproszczona”,
  „Losy absolwentów szkół średnich i wyższych kształcących kadry dla Turystyki”,
  „Turystyka polska w 2005 roku. Układ regionalny”,
  „Koniunktura na rynku usług turystycznych”,
  „Opracowywanie i przekazywanie danych statystycznych z zakresu turystyki do EUROSTAT oraz innych organizacji międzynarodowych (OECD, UNWTO i inne)”,
  „Metodologia badań turystów zagranicznych – badanie pilotażowe” i wiele innych,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  „Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju”
 • Narodowy Bank Polski
  „Zestawienie danych dotyczących podróży zagranicznych, wykorzystywanych dla potrzeb sporządzenia bilansu płatniczego” i wiele innych.
 • Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
  „Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu: analiza przebiegu i skutków”,
  „Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce”

Rynek turystyczny:

 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  „Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 - referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach”
 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lublin
  „Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w Województwie Lubelskim”,
 • Wielkopolska Organizacja Turystyczna
  „Program operacyjny promocji turystycznej województwa wielkopolskiego”,
  „Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim”,
  „Program operacyjny promocji turystycznej województwa wielkopolskiego.
 • Polska Organizacja Turystyczna
  „Opracowywanie materiałów z zakresu turystyki krajowej i międzynarodowej dla potrzeb własnych i organizacji międzynarodowych współpracujących z Polską Organizacją Turystyczną. Sporządzenie wyliczeń Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej 2010 (WUTZ) i przeprowadzenie analizy porównawczej do wyników WUTZ 2006, 2007, 2008 i 2009” „Sporządzenie wyliczeń Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej 2009 (WUTZ) i przeprowadzenie analizy porównawczej do wyników WUTZ2006, 2007 i 2008”,
  „Dokonanie oceny wpływu realizacji projektu Promocja turystycznych walorów Polski w ramach 6.3 POIG na poziom wybranych wskaźników w latach 2009-2015”,
  „Charakterystyka rynków zagranicznych. Rozszerzone charakterystyki wraz z segmentacją”,
  „Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski na lata 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski w 2013 roku”,
  „Sporządzenie wyliczeń wskaźnika użyteczności turystyki zagranicznej (WUTZ) na podstawie danych za rok 2006 i porównanie do roku 2005 (dla 40 krajów - rynków generujących)” i wiele innych,
 • PUHiT
  „Wybrane zagadnienia rynku turystycznego w Warszawie”,
 • Orbis S.A.
  „Badania rynku hoteli ekonomicznych w wybranych miastach”,
 • Politechnika Warszawska
  „Koncepcja rozwoju turystyki ekologicznej w oparciu o drogę wodną Bugu”.

Biznes:

 • DWIF Consulting Gmbh, Berlin
  „Zebranie danych z lat 1999-2008 dotyczących miejsc noclegowych, liczby obiektów, liczby turystów i udzielonych noclegów - Gdańsk i Sopot (Collective tourist accommodation establishment Gdańsk & Sopot)”,
 • HOLIDAY TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa
  „Plan rozwoju eksportu usług turystycznych”,
 • Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin
  „Studium wykonalności dla projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”,
 • Projekt Hotel Sp. z o.o., Kraków
  Przygotowanie opinii o innowacyjności ośrodka w technologii BIOHOTELU„Zbadanie poziomu i sposobu kształtowania ceny za pokój hotelowy w związku ze stworzeniem platformy internetowej mającej na celu wdrożenie produktu - Przewodnika realizacji inwestycji hotelowej”,
 • ELF-MASKEWITZ Alicja Magdalena Gesiarz-Maskewitz, Konstancin-Jeziorna
  „Przygotowanie Opinii o innowacyjności do wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego”,
 • Grupa Konsultingowa Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa
  „Analiza czynników kształtujących wielkość i charakter popytu na usługi hotelarskie w Warszawie” oraz „Analiza ekonomiczna i marketingowa wariantów realizacji inwestycji hotelowej przy lotnisku Kraków-Balice. Część I”,
 • HS Partner Pro-Test S.A., Warszawa
  „Perspektywy rozwoju bazy noclegowej w Polsce do 2015 roku z uwzględnieniem EURO 2012”,
  „Baza noclegowa 2004-2008. Prognozy”
 • Osada 24 Sp. z o.o., Wieliczka
  „Przygotowanie opinii na temat stopnia innowacyjności realizacji Osady Mogilany”,
  „Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka”,
 • TMS Audit & Consulting, Trzebownisko
  „Przygotowanie opinii o innowacyjności projektu Realizacja Centrum Sportu i Rekreacji”,
 • Jones Lang LaSalle Sp. z o.o., Warszawa
  „Charakterystyka przyjazdów Niemców do Szczecina, przechodzących przez przejścia graniczne w Kołbaskowie i w Lubiszynie”,
 • Centrum Finansowe Puławska, Sp. z o.o., Warszawa
  „Analiza kontekstu rynkowego dla wybranych obiektów bazy noclegowej”,
 • Ipsos Oserver Sp. z o.o., Warszawa
  „Turyści zagraniczni i krajowi w Małopolsce i Krakowie. Oszacowania dla I półrocza 2007 i prognozy Instytutu Turystyki dla 2007 roku”,
 • GM Sp. z o.o. Zawichost
  „Badania rynku hoteli ekonomicznych w wybranych miastach”,
 • Fadessa Prokom Polska Sp. z o.o.
  „Informacja statystyczna o bazie noclegowej w Warszawie i Łodzi”,
 • DWIF Consulting Gmbh, Berlin
  „Przeprowadzenie ankiety korespondencyjnej w trzech województwach w ramach Polsko-Niemieckiego barometru turystycznego Kas Oszczędnościowych”,
 • Agencja Rozliczeniowo-Kapitałowa S.A. w Warszawie,
  „Koncepcja turystycznego zagospodarowania działki w Mrągowie”,
 • PKO Inwestycje Sp. z o.o.
  „Analiza bazy hotelowej i ruchu turystycznego Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego”,
 • Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa Współpracy
  „Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej – kierunki i możliwości inwestowania w sektorze turystyki w świetle polskich doświadczeń”,
 • Hotele Korona w Warszawie
  „Modernizacja i rozbudowa ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego w Jachrance”,
 • Vertano Real Estate Sp.  z o.o. w Warszawie
  „Analiza rynku hotelarskiego Trójmiasta”,
 • Raab Karcher Projekt Sp. z o.o. w Warszawie
  „Motel wraz z restauracją i segmentem konferencyjno-bankietowym”,
 • McKinsey&Company Poland sp. z o.o. “Struktura turystów zagranicznych przybywających do Polski i turystów polskich wyjeżdżających za granicę samolotem”.
 • Fundacja Środowisko Wybrzeża, Ustroń
  „Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do badania przedsiębiorstw uzdrowiskowych”
 • BRK Sp. z o.o., Wrocław
  „Opracowanie opinii o innowacyjności usługi turystycznej polegającej na oferowaniu osobom starszym aktywnego wypoczynku w ośrodku Activ”
 • ACTIVAR Jakub Bernady, Szamotuły
  „Opracowanie opinii o innowacyjności produktu turystycznego - "Boutique Pension"
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bernadetta Meller "Święty Spokój", Lubomierz
  „Opracowanie opinii o innowacyjności Nowej usługi turystycznej ekologicznego oczyszczania ciała i umysłu "Święty Spokój" oraz innowacyjnej metody jej świadczenia”
 • HOTELON Jerzy Miklewski Hotelowe Projekty Inwestycyjne, Warszawa
  „Opracowanie raportu dotyczącego rynku hotelarskiego w 2009 roku”