Instytut Turystyki
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { if ($result[$i]['krajwbazie']=='Ogółem' or $result[$i]['krajwbazie']=='Unia Europejska' or $result[$i]['krajwbazie']=='Stara UE' or $result[$i]['krajwbazie']=='Nowa UE' or $result[$i]['krajwbazie']=='Sąsiedzi spoza Schengen' or $result[$i]['krajwbazie']=='Ważne zamorskie' or $result[$i]['krajwbazie']=='Reszta świata') { echo ""; } else { echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Polska


 Korzystający (tys.)zmiana (%)Liczba noclegów (tys.)zmiana (%)
"; echo "

"; echo "źródło: GUS, obliczenia własne"; echo "

"; echo "Zmiany odnoszą się do odp. kwartału poprzedniego roku lub do poprzedniego roku."; echo "
"; echo "Uwaga: w celu zapewnienia porównywalności wyłączono korzystających z pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych. Odkąd (od 2010 r.) są oni rejestrowani, ich udział nie przekroczył 1% ogółu.

"; echo "
"; echo $result[$i]['krajwbazie']; echo ""; echo $result[$i]['korzysta']; echo "    "; echo $result[$i]['zmiana_ko']; echo "    "; echo $result[$i]['noclegi']; echo "    "; echo $result[$i]['zmiana_noc']; echo "    
"; echo "
"; ?>

Liczba przyjazdów ]  [ Charakterystyka przyjazdów ]  

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]


Copyright (c) 1998 - 2013 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 28 II 2013