Nowe książki w bibliotece SGTiR

–» Patrz
Nowe czasopisma
lp Autor Tytuł Rok i miejsce wydania Sygnatura
1.  Poland Conventioun Bureau Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2013 Warszawa 2013 46889, 46890
2.  Ratajski Józef Monografia Polskiej Izby Turystyki 18989-2011 WSG Bydgoszcz 2013 47001
3.  Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynków: chińskiego, japońskiego i indyjskiego. Wydawnictwo szkoleniowe. [Warszawa 2013] 46891, 46892
4.  Zwiedzaj Bielsko Białą. Trasy turystyczne. Przewodnik Bielsko-Biała 2012 47063
5.  Industrial Monuments Route. Guidebook to the Industrial Monuments Route of the Silesian Province Katowice 2012 47063
6.  Odkryj Podlaskie. Katalog produktów turystycznych Białystok 2013 47065
7.  Dudzińska Anna Śląskie z dzieckiem. Na pogodę. Na niepogodę Katowice 2010 47066
8.  Jura Krakowsko Częstochowska i region północno-zachodni. Informator turystyczny Katowice 2013 47067
9.  Jura Krakowsko-Czestochowska. Przewodnik Dąbrowa Górnicza-Ogrodzieniec 2010 47068, 47069, 47070
10.  Rowerem przez Lubelskie 47071
11.  Podróże służbowe w Polsce 2012. Optymalizacja kosztów noclegu i transportu. Raport, Business Travel Card [Poznań 2012] 46894
12.  POT Regionalne badania konsumentów usług turystycznych Warszawa 2010 46895
13.  Nalazek M. Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym Diffin Warszawa, 2010 46896
14.  Kiniorska I, Pałka E Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2010 47072
15.  Kiniorska I, Pałka E. Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2010 47073
16.  Pałka E. (red) Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych Akademia Świętokrzyska Kielce 2004 47074
17.  Pałka E. (red) Alternative Sources of Farms Income Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005 47075
18.  Pałka E. (red) Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005 47067
19.  Kowalczyk Andrzej Turystyka zrównoważona PWN, Warszawa 2010 47078
20.  Stan i perspektywy rozwoju turystyki z Tatrzańskim Parku Narodowym AWF Kraków, Kraków-Zakopane 2007 47080
21.  Wajdzik M. Kruczek Z. Metodyka i technika pracy pilota-rezydenta Proksenia, Kraków 2006 47081
22.  Rynek dostawców HoReCa w Polsce, Raport 2014 Warszawa 2014 47245
23.  ABC inwestycji hotelowych 2013/2014 (dodatek do Hotelarza październik 2013) Warszawa 2013 47092
24.  ABC inwestycji hotelowych, raport, Buduj hotel 2011/2012 (dodatek do Hotelarza) Warszawa 2011 47093
25.  Jurcak V. Dziekański P. (red) Czynniki zmian zjawisk regionalnych (artykuł: Puchała Jan: Logistyka w rozwoju turystyki na przykładzie powiatu limanowskiego, str. 62-77) Ostrowiec Świętokrzyski 2013 47243
26.  Krakowiak B. Stasia A., Wlodarczyk B, Kultura i turystyka miejsca spotkań (spis treści http://wojciechrozwadowski.wordpress.com/2013/11/30/kultura-i-turystyka-miejsca-spotkan/) Łódź 2013 46847, 46848
27.  Siwiński W., Tabuer R., Mucha-Szajek E. (red) Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia Poznań 2013 47263
28.  Gulda M. (red) Produkt turystyczny woj., pomorskiego. Wybrane zagadnienia WSTiH Gdańsk 2013 47343
29.  Nierzwicki Witold Jakość żywności WSTiH Gdańsk 2013 47345
30.  Nierzwiski Witold Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie. Wybrane zagadnienia WSTiH Gdańsk 2013 47346
31.  Gulda M. Socjologia. Wprowadzenie do socjologii turystyki (wyd. II popr. i uzup.) WSTiH Gdańsk 2013 47348
32.  Lenart A., Winiarski J, Winkowski E. Podstawy informatyki w turystyce. Materiały do ćwiczeń WSTiH Gdańsk 2010 47349, 47350
33.  Sawicka K.B. Zdrowie w podróży turystycznej WSTiH Gdańsk 2013 47351
34.  Olszewski A. Wybrane problemy bankowości w turystyce WSTiH Gdańsk 2010 47352
35.  Grzegorzewska-Mischka E. Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej. Wybrane zagadnienia WSTiH Gdańsk 2009 47353, 47 354
36.  Dziedzic E. Skalska T. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce SGH Warszawa 2013 47417, 47418, 47419, 47420, 47421
37.  Tomik R. (red) Turystyka aktywna w woj., śląskim. Wybrane zagadnienia AWF Katowice 2013 47422
38.  Kantyka J. Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki – aspekty zdrowotne i ekonomiczne AWF Katowice 2013 47423
39.  Hyski M. Sport i turystyka – aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne AWF Katowice 2013 47424
40.  Wyrzykowski J., Marak j. (red) Tourism role in the regional economy 3.Social, health-related, economic and spatial conditions of disabled people’s tourism development WSH Wrocław 2011 47425
41.  Wyrzykowski J., Marak j. (red) Tourism role in the regional economy 4. Regional tourism product – theory and practice WSH Wrocław 2013 47426
42.  Loera M., Sułkowski Ł., Marjański A Development of small and medium-sized enterprises – an international perspective. Studia i Monografie 48 Społeczna Akademia Nauk Łódź 2013 47441
43.  Studia I materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Wartość kontynuacji idei i praktyki w turystyce PTTK, Warszawa 2013 47593, 47594
44.  Staszak A.M., Zań P. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK. Zarys historii lata 1973-2012 PTTK, Warszawa 2013 47595, 47596
45.  Konert Anna (red) Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle rozporządzenia 996/2010 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013 47597
46.  Konert Anna A European Vision for Air Passangers Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014 47598
47.  Ephraimson-Abt Hans, Konert Anna New progress and Challenges in the Air Law. Air Crash Victims Families Protection Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014 47599
48.  Filozofia podróży i turystyki (Folia Turistica 24/2011) AWF Kraków 2011 47608
49.  Meyer Beata (red) Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom I ( Zeszyty Naukowe 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2(22)) Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013 47622
50.  Meyer Beata (red) Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom II ( Zeszyty Naukowe 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2(22) Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013 47623
51.  Kołożyn-Krajewska D. Semeniuk E. Systemy zarządzania jakością WSHiT Częstochowa 2014 47782
52.  Gworys P. Wybrane zagadnienia fizjologii człowieka i toksykologii żywności WSHiT Częstochowa 2014 47783
53.  Jastrzębski Cezary Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich WSEPiNM Kielce 2014 47784
54.  Warszawska Izba Turystyki 1994-2014 47786, 47787, 47788
55.  Śmieja Andrzej (red) Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym (rozdz: „O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną” Cybula P. str. 9-18, „Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelarzy” Marak K. str. 156-175) UE Wrocław 2011 47798
56.  Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców (rozdz: Kultura organizacyjna i polityka personalna w kontekście realizacji interesów pracowników hotelu, Czupryńska M. str.282-290) UE Wrocław 2011 47801
57.  Graczyk A. (red) Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny (rodz: „Kryzys globalny a rozwój turystyki na przykładzie woj. Podlaskiego” Ejdys J., Kiryluk H. str.336-350) UE Wrocław 2011 47802
58.  Bentkowska-Senator K. Kordel Z. Transport w turystyce. cz. I: charakterystyka rynku transportowego WSG Bydgoszcz 2008 47821/1
59.  Ciżkowicz K., Sobczak M. (red) Czas wolny. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze (spis treści: http://www.epnp.pl/public/images_repository/spis_tresci/WSG_w_Bydgoszczy/Czas_wolny_spis_tresci.pdf WSG Bydgoszcz 2007 47822
60.  Jakiel M. Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów (spis treści: http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000191&page=monografie) UJ IGiGP Kraków 2013 47824
61.  Sowińska B Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Poradnik (2013) WSG Bydgoszcz 2013 47825
62.  Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Nowa jakość w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2012] 47866, 47867
63.  Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Raport z przebiegu badań z udziałem beneficjentów ostatecznych. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2012] 47868, 47869
64.  Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Raport z przebiegu sesji fokusowych z udziałem przedsiębiorców Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2012] 47870, 47871
65.  Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Niezbędnik doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2012] 47872, 47873
66.  Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Rekomendacje w zakresie opracowywania programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2012] 47874, 47875
67.  Akademia dobrych praktyk. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Rekomendacje w zakresie wdrażania i oceny programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2012] 47876, 47877
68.  Turystyka biznesowa - zatrudnienie na mazowieckim rynku pracy. Raport Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2011] 47878, 47879
69.  Turystyka motywacyjna - zatrudnienie na mazowieckim rynku pracy. Raport Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2011] 47880, 47881
70.  Turystyka motywacyjna - zatrudnienie na ogólnopolskim rynku pracy. Raport Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2011] 47882, 47883
71.  Ogólnopolska prognoza rynku pracy na obszarze turystyki i rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem woj., mazowieckiego) Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2011] 47884, 47885
72.  Programy przedmiotów ze specjalizacji; turystyka motywacyjna Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2010] 47888
73.  Programy przedmiotów ze specjalizacji; turystyka biznesowa Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT Pruszków [2010] 47889
74.  Włodarczyk B., Krakowiak B. Kultura i turystyka- wspólne korzenie Łódź 2012 47698
75.  Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Handlowa 2010 47700
76.  Red: Marjański A. Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania (artykuł: Dębski M.: Menedżer regionu turystycznego – uwarunkowania i specyfika funkcjonowania. Str. 131-142 Społeczna Akademia Nauk Łódź 2013 47860
77.  Red: Rapacz A. Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej. Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 259 UE Wrocław 2012 47930
78.  Raport – Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2014 Poland Meetings & Events Industry Report 2014 47707, 47708, 47709, 47710, 47711
79.  Red: Dominik Piotr Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa 2013 47712, 47713, 47714, 47715, 47716
80.  Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Kraków-Szczecin 2011 47717
81.  Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk. Inżyniera ekologiczna nr 30 Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa 2012 47718
82.  Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk. Streszczenia VIII forum inżynierii ekologicznej Lublin 2012 47719
83.  Grzeganek-Więcek B., Kantyka J., Hadzik A., Cieślikowski K Anatomia organizacji sportowych i turystycznych AWF Katowice 2014 47941
84.    Mikuta Beata Wybrane zagadnienia z zakresu nauki o żywieniu człowieka. Skrypt dla studentów WSHiT Częstochowa 2014 47722
85.    Stasiak Dariusz Technika w przemyśle spożywczym. Skrypt dla studentów WSHiT Częstochowa 2014 47723
86.    red: Kołożyn-Krajewska D. Jakość żywności a żywienie w turystyce WSHiT Częstochowa 2014 47724
87.    red: Kołożyn-Krajewska D. Nowoczesne trendy w żywieniu I produkcji żywności WSHiT Częstochowa 2013 47725
88.    red: Kołożyn-Krajewska D. Selected problems in the field of nutrition and food production. Wybrane problem z zakresu żywienia i produkcji żywności. WSHiT Częstochowa 2013 47726
89.    red: Kowalczyk A Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne UW WGiSR Warszawa 2008 47953
90.    Durydiwka M. Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce UW WGiSR Warszawa 2012 47594
91.  Kulczyk S. Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach UW WGiSR Warszawa 2013 47955
92.  Red.: Durydiwka M, Duda-Gromada K. Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany UW WGiSR Warszawa 2011 47956
93.  red.: Kolwaczyk A Geografia turyzmu. Prace i Studia Naukowe. t. 32 UW WGiSR Warszawa 2003 47957
94.  red.: Derek. M Turystyka kulinarna. Prace i Studia Naukowe. t. 52 UW WGiSR Warszawa 2013 47958
95.  Yearbook of Tourism Statistics. Data 2008-2012 WTO 2014 47979/1
96.  Compendium of Tourism Statistics. Data 2008-2012 WTO 2014 47980/1        
97.  red: Anszperger A., Preisner Z. Wybrane aspekty turystyki i rekreacji WSB Toruń2013 47981
98.  red: Meredyk, Iwancewicz-Orłowska, Sokołowska Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej tom I (Kmiecik A. „Współpraca organizacji klastrowych: str 135-144) WSFiZ Białystok 2012 47982
99.  red: Meredyk, Iwancewicz-Orłowska, Sokołowska Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej tom II (Szczepaniowski A.E. „Czynniki rozwoju turystyki kulturowej” str: 87-112) WSFiZ Białystok 2012 47983
100.  red.: Dębski M. Konkurencyjność regionów turystycznych Społeczna Akademia Nauk Łódź 2014 48088
101.  Red.: Dębski M., Jupowicz-Ginalska A.: Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych (Dębski M; Lokowanie produktu jako narzędzie promocji regionów turystycznych. str.: 143-154) Społeczna Akademia Nauk Łódź 2014 48093
102.  Krajewska Sylwia Controlling w przedsiębiorstwie hotelarskim WSZiB Kraków 2009 48096
103.  Red.: Rapacz A. Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych UE Wrocław 2013 49240
104.  Red.: Rapacz A. Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy i perspektywy jego rozwoju UE Wrocław 2013 49241
105.  Turystyka w 2013 r. Tourism in 2013. GUS Warszawa 2014 49242, 49243
106.  Cieślikowski K. Rynek turystyki konferencyjnej. Tom I. Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie. AWF Katowice 2014 49244
107.  Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r. GUS Warszawa-Rzeszów 2014 49247
108.  Monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski. GUS Warszawa-Rzeszów 2014 49248
109.  Red.: Dominik P. Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze Almamer Warszawa 2014 49289, 49290, 49291, 49292
110.  Red. Jakubow L. Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym (artykuł: Drelich-Skulska B, Skulski P.: „Turystyka biznesowa na Dolnym Śląsku” str. 75-92) WSZ „Edukacja” Wrocław 2008 49294
111.  Oleśniewicz Piotr School tourism as a form of participation in physical education. WSZ „Edukacja” Wrocław 2012 49295
112.  Red.: Zborowski A Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń t IV (artykuł: Chaberko T. „Zabytki architektury przemysłowej w Polsce południowo-wschodniej” str. 13-32 Instytut Geografii i gospodarki przestrzennej UJ 2013 49302
113.  Mika M. Założenia i determinanty podtrzymywania lokalnego rozwoju turystyki Instytut Geografii i gospodarki przestrzennej UJ 2014 49303
114.  Red.: Pawlusiński R. Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki Instytut Geografii i gospodarki przestrzennej UJ 2013 49304
115.  Hoszman A Wpływ regulacji na sektor pasażerskiego transportu lotniczego SGH Warszawa 2012 49306
116.  Konieczna-Domańska A. Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane SGH Warszawa 2014 49307
117.  Tourism and the Creative Economy. (książka dostępna także w necie) OECD 2014 49312
118.  Ptaszycka-Jackowska D. Geografia turystyczna Francji IGiGP UJKraków 2014 49341
119.  Dziedzic Tomasz Rynek lotniczy 2013. Air Transportation Market 2013 Instytut Turystyki SGTiR2013 49345, 49346,
49347, 49358,
49349
120.  Dąbrowska Anna Usługi turystyczne a czas wolny Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2005 49364/1, 49365, 49366
121.  Ćwiklińska Jolanta Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce Cz. II. Relacje z otoczeniem SGH Warszawa 2012 49396
123.  Red: Tanaś S., Mokras-Grabowska J. Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce. Warsztaty z geografii turyzmu, tom 4 UŁ Łódź 2014 49399
124.  Red: Krakowiak B., Latosińska J. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość turystyki. Warsztaty z geografii turyzmu, tom 5 UŁ Łódź 2014 49400
125.  Napierała Tomasz Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce UŁ Łódź 2013 49401
126.  Red.: Mruk H., Kuca A. Marketing targowy. Vademecum wystawcy Polska Korporacja Targowa, Poznań 2006 49402
127.  Targi w Polsce w 2013 roku Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań 2014 49404, 49405
128.  Targi w Polsce w 2012 roku Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań 2013 49406, 49407
129.  Janczak Katarzyna, Patelak Krzysztof Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 Łódź 2014 49410
130.  Przybylska Anna Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry [monografia na podstawie pracy doktorskiej] Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 49436
131.  Red: Marak J., Wyrzykowski J., Szymczyk M. Tourism role in the regional economy. Vol V. Health, wellness and spa tourism as the regional tourism product – theory and practice WSH Wrocław 2014 49550
132.  Red: Siwiński W., Tauber R., Mucha-Szajek E. Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji WSHiG w Poznaniu 2014 49551
133.Janik Robert, Sztumski JanuszSocjologia organizacjiGWSH Katowice 201249602
134.Kwilecki KrzysztofTurystyczne i relaksacyjne formy zdrowego stylu życiaGWSH Katowice 201249603
135.Kwilecki KrzysztofRozważania o czasie wolnymGWSH Katowice 201149604
136.Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznejGWSH Katowice-Zabrze 201049606
137.Dwucet Krystyna, Putkowska-Mitka Maria. Psiuk RóżaMiędzynarodowe Targi Turystyczne ITB w BerlinieGWSH Katowice 200749607
138.Kosiniak-Kamysz K. Kruczek D., Kucharczyk D., Czech A.Turystyka wiejska - podstawy organizacji i charakterystyka działalnościGWSH Katowice 201249608
139.Kosiniak-Kamysz K.,Woźny K.Osobliwości turystyczne Roztocza PołudniowegoGWSH Katowice 201349609
140.Czerny Janusz, Krzyszpin BeataKanony pedagogiki XXI wieku (tendencje i prognozy) GWSH Katowice 200949610
141.Niemczyk AgataZachowania klientów na rynku turystycznymUE Kraków 201049593/1, 49594
142.red: Meyer BeataKrajowy i międzynarodowy rynek turystyczny. Ekonomiczne Problemy Turystyki 3(27) (spis treści http://www.wzieu.pl/zn/807/ZN_807.pdf )US Szczecin 201449658
143.red: Meyer BeataPodstawy funkcjonowania rynku turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(25) (spis treści http://www.wzieu.pl/zn/805/ZN_805.pdf )US Szczecin 201449659
144.red: Meyer BeataPodmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2(26) (spis treści http://www.wzieu.pl/zn/806/ZN_806.pdf )US Szczecin 201449660
145.Red: Walas B., Sobczuk J. Ewolucja podaży i popytu w turystyceWSTiE Sucha Beskidzka 201449661
146.Migdal MarekLokalna Organizacja TurystycznaForum Turystyki Regionów [2014]49662
147.Celuch KrzysztofPrzemysł spotkań – wiedza, produkt, motywacjaAFiB Vistula, SGTiR Warszawa 201449637, 49638, 49639, 49640, 49641/1
148.Celuch Krzysztof Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w PolsceSGTiR Warszawa 201448154, 48155, 48156, 48157/1, 48158
149.Celuch KrzysztofManaging content, product and motivation in meetings and events industryAFiB Vistula, SGTiR Warszawa 201549672, 49673, 49674, 49675, 49676
150.Sielamowicz I., Sielamowicz T.How to prepare a good proposal in EU calls. Practical guide for reaserchersPWN Warszawa 201249757
151.Butowski LeszekSearching for the Scientific Identity of Tourism ResearchSGTiR Warszawa 201449799, 49800, 49801, 49802, 49803
152.WTM Global Trends Report [2014]WTM Londyn 2014.11.3-649863
153.World Travel Market 2014 Industry ReportWTM Londyn 2014.11.3-649864
154.UNWTOGlobal Report on the Meetings Industry. AM Reports: volume sevenUNWTO Madryt 201449865
155.UNWTOGlobal Report on the Shopping Tourism. AM Reports: volume eightUNWTO Madryt 201449866
156.Biedroń ArturTurystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska I konsumentów. Prognoza rozwoju.Diffin Warszawa 201149869
157.red.: Mielcarek RRekreacyjne i zdrowotne aspekty turystycznej działalności człowieka. ZN WWSTiZ W Poznaniu 6/2011WWSTiZ Poznań 201149873
158.Bednarczyk M., Gancarczyk J.Entrepreneuship in Tourism and Sport. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation , vol 9, iss 1, 2013Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University 201349875
159.Cieślikowski KrzysztofRynek turystyki konferencyjnej. Tom II. Funkcjonowanie i rozwój w PolsceAWF Katowice 201449886