Nowe czasopisma w bibliotece SGTiR

–» Patrz
Nowe książki
lp tytuł rok i numer wydawca Sygnatura
1.  Logistyka (artykuły: Rolbiecki R., Wojewódzka-Król K.,: Rynek przewozów turystycznych w transporcie wodnym śródlądowym, str. 31-36, Parkitny W.: Jednostki pływające wykorzystywane w obsłudze turystycznej na Wiśle w Krakowie, str. 66-70) 5/2013 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
2.  Zeszyt Naukowy 1/2007 Zarządzanie Przedsiębiorstwo Rynek (art.: „Partnerstwo sieciowe a produkt turystyczny na przykładzie projektu Turystyka Wspólna Sprawa” Helia M. Leśniak. M. str 92-97) 1/2007 Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 47431
3.  Cross (sport turystyka) nr 11/2013, 12/2013-1/2014, 11/2013, 12/2013-1/2014 AWF Warszawa
4.  Turystyka i Rekreacja tom 10/2013 10/2013 AWF Warszawa
5.  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 1(768) 2014 (artykuł: Osobowość marki destylacji turystycznej. Krzemień A. str: 3-10) 1(768) 2014 Orgmasz Warszawa
6.  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 2(769) 2014 (artykuł: Cultural Tourism Within the Concept of Sustainable Development. Roman M. str: 66-73) 2(769) 2014 Orgmasz Warszawa
7.  Zeszyty Naukowe 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2(22) (Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom I) 2(22) 2013 Uniwersytet Szczeciński 47622
8.  Zeszyty Naukowe 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2(22) (Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom II) 2(22) 2013 Uniwersytet Szczeciński 47623
9.  Zeszyty Naukowe ALMAMER (spis treści http://www.wydawnictwo.almamer.pl/spis_tresci/Zeszyty-naukowe_2013-3%2869%29_tytularia_i_streszczenia.pdf) 3(69) 2013 ALMAMER Warszawa
10.   Annals of Tourism Research vol 44, 2014 44(2014)
11.   Annals of Tourism Research vol 45, 2014 45(2014)
12. Zeszyty Naukowe WSTiJO Turystyka i Rekreacja “Zrównoważony rozwój turystyki w regionach Polski” 11(1)2014 WSTiJO Warszawa 47959
13. Zeszyty Naukowe WSTiJO Turystyka i Rekreacja 12(2)2014 WSTiJO Warszawa
14. Turystyka i Rekreacja tom 11/2014 nr 1 11/2014 nr 1 AWF Warszawa
15. Turystyka i Rekreacja tom 11/2014 nr 2 11/2014 nr 2 AWF Warszawa
16. Cross (sport turystyka) nr 2/2014, 5/2014 2/2014, 5/2014 AWF Warszawa
17. Roczniki Naukowe WSB w Toruniu 12(12)2013 (artykuł: M. Bukowska “Inicjatywa klastrowa przykładem działań inteligentnej specjalizacji. Klaster turystyki medycznej i uzdrowiskowej” str 341-354) 12(12)2013 WSB Toruń
18. Nauki Społeczne (Social Sciences) UE Wrocław 2(8) 2013 (artykuł: Żuryński R. “Społeczno-ekonomiczne aspekty organizacji imprez sportowych”. Str 254- 268) 2(8) 2013 UE Wrocław
19. Nauki o Zarządzaniu (Management Sciences) 3(16)2013 (artykuły: Ginter M.: “Klastry jako lokalna polityka stymulowania przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego” str. 21-35, “Szydłowska K.: “Europejskie i polskie hotelarstwo w dobie kryzysu europejskiego” str. 119-132. 3(16) 2013 UE Wrocław
20. Studia Oeconomica Posnaniensa 2014, vol. 2, no 1 (262) (artykuły: Piechota N.: “Lokalizacyjna aplikacja mobilna jako narzędzie badań ruchu turystycznego w miastach” str. 115-133, Zmyślony P., Szutowski D. “Mierzenie skuteczności promocji sprzedaży produktu turystycznego miasta w długim okresie” str.134-151, Bednarska M. “Kariera zawodowa w hotelarstwie w opinii studentów – implikacje dla współpracy praktyki gopodarczej z systemem edukacji” str.: 152-164 2014, vol. 2, no 1 (262) UE Poznań
21. Studia Oeconomica Posnaniensa 2014, vol. 2, no 2 (263) (artykuły: Biernacka J., “Analiza innowacyjności turystyki medycznej w reionie zachodniopomorskim” str.: 55-67 014, vol. 2, no 2 (263) UE Poznań
22. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ZN 123 (2013) szereg artykułów nt obciążeń fiskalnych w transporcie (zwłaszcza lotniczym) oraz skutków takiej polityki ZN 123 SGH Warszawa 2013
23. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ZN 135 (2014) artykuły” Perło D.: “Wykorzystanie metod analizy strategicznej w budowie strategii rozwoju jednostki terytorialnej” str 77-88, Marciszewska E. “Relackje kooperacyjne w transporcie lotniczym – od aliansów do fuzji i przejęć” str. 139-154 ZN 135 SGH Warszawa 2014
24. Gospodarka, rynek, edukacja vol 14 nr 1/2013 (artykuł: Mazurski K: “Świadomość regionalna dolnośląskich studentów turystyki z Sudetów” str. 39-44 Vol 14 nr 1 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2013
25. Gospodarka, rynek, edukacja vol 14 nr 3/2013 (artykuł: Grzesiowski M.: Jakość produktu hotelowego a obsługa klienta” str. 5-12 Vol 14 nr 3 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2013
26. Gospodarka, rynek, edukacja vol 14 nr 13/2013 (artykuł: Mazurski K. “Łużyce w polskojęzycznych wydawnictwach geograficzno-krajoznawczych 1945-1989” str. 31-38 Vol 14 nr 3 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2013
27. Gospodarka, rynek, edukacja vol 15 nr 1/2014 (artykuł: Widawski K., Oleśniewicz P.: Enoturystyka. Ku zrównoważonemu rozwojowi na przykładzie doświadczeń hiszpańskich” str. 27-34 Vol 15 nr 1 2014 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2014
28. Gospodarka, rynek, edukacja vol 14 nr 1/2013 (artykuł: Mazurski K.:”Nadużycie komunikacji marketingowej celowe czy nieuświadomione?” str. 35-40 Vol 15 nr 1 2014 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2014
29. Gospodarka, rynek, edukacja vol 15 nr 2/2014 (artykuł: Oleśniewicz P., Widawski K.:Wydarzenie kulinarne jako szansa na turystyczną aktywizację regionu” str. 3-38 Vol 15 nr 2 2014 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2014
30. Gospodarka, rynek, edukacja vol 15 nr 2/2014 (artykuł: Stepanchenko N: “External Factors in the professional Development of Personality of the specialist in Physical Education and Sports in Ukraine” str: 15-24 Vol 15 nr 2 2014 Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2014
31. Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol2, no.3(264)
(spis treści http://turystykawmiescie.org/2014/09/14/soep_3_2014/
2014, vol2, no.3(264) UE Poznań
32. Folia Turistica nr 28 (1) 2013
Spis tresci:
http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/start/128-biezace-numery
Nr 28(1) 2013 AWF Kraków
33. Journal of Intercultural Management 6(2) 2014 (artykuł: Estrategias de mejora de la calidad de vida laboral en mipymes turisticas. Strategies of quality of working life in touristic small and medium-sized enterprises. str. 73-96) 6(2) April 2014 Społeczna Akademia Nauk Łódż
34. Tourism Management vol 46, Feb 2015 vol 46, Feb 2015 Elsevier
35. Nauki o zarządzaniu 4(17)2013
(artykuł: Stepaniuk K.: Facebook jako płaszczyzna kreowania więzi społecznych między wybranymi podmiotami turystycznymi a użtykownikami serwisu. Studium przypadku. Str 142-153)
4(17)2013 UE Wrocław
36. Problems of Tourism and Recreation 2013
(dostępne także na stronie internetowej wydawnictwa Vistuli http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/4clOm4m5bIdnTkO9TIf2NAlN.pdf
2013 SGTiR Warszawa
37. Annals of Tourism Research vol 49, 2014 49(2014)