"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Instytut Turystyki
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Polska


 2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok

źródło: badania Instytutu Turystyki

"; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo $result[$i][2005]; echo "    "; echo $result[$i][2006]; echo "    "; echo $result[$i][2007]; echo "    "; echo $result[$i][2008]; echo "    "; echo $result[$i][2009]; echo "    "; echo $result[$i][2010]; echo "    
"; echo "
"; ?>

A – rodzaj podróży: A

"; echo "
 2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok

źródło: badania Instytutu Turystyki

"; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo $result[$i][2005]; echo "    "; echo $result[$i][2006]; echo "    "; echo $result[$i][2007]; echo "    "; echo $result[$i][2008]; echo "    "; echo $result[$i][2009]; echo "    "; echo $result[$i][2010]; echo "    
"; echo "
"; ?>

A – rodzaj podróży: A

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo "2005 rok"; echo "2006 rok"; echo "2007 rok"; echo "2008 rok"; echo "2009 rok"; echo "2010 rok"; echo ""; echo ""; echo "

źródło: badania Instytutu Turystyki

"; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo ""; echo $result[$i][2005]; echo "    "; echo ""; echo $result[$i][2006]; echo "    "; echo ""; echo $result[$i][2007]; echo "    "; echo ""; echo $result[$i][2008]; echo "    "; echo ""; echo $result[$i][2009]; echo "    "; echo ""; echo $result[$i][2010]; echo "    "; echo ""; } echo ""; echo ""; echo "
"; ?>

Uczestnictwo i liczba podróży według miesięcy w latach 2002-2011 ]
Statystyka ]   [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2012 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 20-III-2012