"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Instytut Turystyki
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Polska


 trzy kw. 2008trzy kw. 2009trzy kw. 2010trzy kw. 2011

źródło: badania Instytutu Turystyki

"; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo $result[$i]['3kwa_08']; echo "    "; echo $result[$i]['3kwa_09']; echo "    "; echo $result[$i]['3kwa_10']; echo "    "; echo $result[$i]['3kwa_11']; echo "    
"; echo "
"; ?>

A – rodzaj podróży: A

"; echo "
 trzy kw. 2008trzy kw. 2009trzy kw. 2010trzy kw. 2011

źródło: badania Instytutu Turystyki

"; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo $result[$i]['3kwa_08']; echo "    "; echo $result[$i]['3kwa_09']; echo "    "; echo $result[$i]['3kwa_10']; echo "    "; echo $result[$i]['3kwa_11']; echo "    
"; echo "
"; ?>

A – rodzaj podróży: A

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo "trzy kw. 2008"; echo "trzy kw. 2009"; echo "trzy kw. 2010"; echo "trzy kw. 2011"; echo ""; echo ""; echo "

źródło: badania Instytutu Turystyki

"; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo ""; echo $result[$i]['3kwa_08']; echo "    "; echo ""; echo $result[$i]['3kwa_09']; echo "    "; echo ""; echo $result[$i]['3kwa_10']; echo "    "; echo ""; echo $result[$i]['3kwa_11']; echo "    "; echo ""; } echo ""; echo ""; echo "
"; ?>

Uczestnictwo i liczba podróży według miesięcy w latach 2002-2011 ]
Statystyka ]   [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2012 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 20-III-2012