Instytut Turystyki
Polska


Uczestnictwo w turystyce i podróże turystyczne Polaków według miesięcy: lata 2002-2011


Wybierz:Liczba podróży krajowych i zagranicznych (w mln)

Krajowe długookresowe (ponad 4 dni)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

źródło: badania Instytutu Turystyki

I0,75     0,75     0,55     0,75     1,00     0,80     0,90     0,70     0,70     0,75     
II1,05     1,00     0,90     0,70     0,75     0,80     0,95     0,55     0,85     0,65     
III0,60     0,70     0,65     0,55     0,55     0,75     0,70     0,55     0,50     0,40     
IV0,55     0,75     0,90     0,50     0,60     0,90     0,50     0,55     0,75     0,40     
V1,30     0,85     0,75     0,95     1,00     1,10     0,95     0,70     0,60     0,80     
VI1,40     1,40     1,00     0,85     1,20     1,10     0,95     1,05     0,85     0,95     
VII4,25     4,05     3,05     3,05     4,10     3,40     3,25     2,85     3,35     2,95     
VIII5,00     4,35     3,45     3,45     4,00     3,75     3,15     3,55     3,60     2,90     
IX1,10     1,05     1,20     1,00     1,10     1,10     0,90     0,75     0,85     1,00     
X0,75     0,75     0,65     0,70     0,80     0,60     0,50     0,45     0,40     0,45     
XI0,65     0,60     0,65     0,90     0,75     0,50     0,40     0,50     0,45     0,50     
XII1,10     0,95     0,85     1,30     1,05     1,00     1,15     1,10     0,80     0,75     
*) dane na grudzień 2011 doszacowane

Charakterystyka podróży: wyniki badań z trzech kwartałów lat 2008-2011 ]
Statystyka ]   [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2012 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 20-III-2012