Instytut Turystyki
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Polska


  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

źródło: badania Instytutu Turystyki

"; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo $result[$i]['2002']; echo "     "; echo $result[$i]['2003']; echo "     "; echo $result[$i]['2004']; echo "     "; echo $result[$i]['2005']; echo "     "; echo $result[$i]['2006']; echo "     "; echo $result[$i]['2007']; echo "     "; echo $result[$i]['2008']; echo "     "; echo $result[$i]['2009']; echo "     "; echo $result[$i]['2010']; echo "     "; echo $result[$i]['2011']; echo "     
"; ?>*) dane na grudzień 2011 doszacowane

Charakterystyka podróży: wyniki badań z trzech kwartałów lat 2008-2011 ]
Statystyka ]   [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2012 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 20-III-2012