Instytut Turystyki
Polska


Przyjazdy cudzoziemców do Polski według kwartałów


Wybierz rok/kwartał:Cały rok 2010

 Przyjazdy ogółem (tys.)zmiana (%)Przyjazdy turystów (tys.)zmiana (%)

Zmiany odnosz± się do odp. kwartału poprzedniego roku lub do poprzedniego roku.
*) Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd.

Ľródło: badania i oszacowania Instytutu Turystyki

Ogółem58340    8%    12470    5%    
27 krajów Unii Europejskiej47385    4%    8500    2%    
Stara UE28540    0%    6875    2%    
w tym:                
Niemcy25860    -1%    4520    -1%    
Wielka Brytania540    8%    485    8%    
Niderlandy370    10%    335    12%    
Austria345    6%    310    11%    
Włochy285    12%    265    8%    
Francja260    8%    225    5%    
Szwecja195    3%    150    -3%    
Pozostałe kraje UE15685    9%    585    7%    
Nowa UE18845    12%    1625    2%    
w tym:                
Czeska Republika9240    13%    175    0%    
Słowacja6010    19%    95    12%    
Litwa2690    2%    620    0%    
Łotwa350    -10%    270    17%    
Węgry220    -2%    195    -3%    
Pozostałe kraje UE12335    3%    270    -5%    
S±siedzi spoza Schengen9650    31%    2720    10%    
Ukraina5030    32%    1350    4%    
Białoru¶3090    31%    970    12%    
Rosja1530    26%    400    25%    
Ważne zamorskie490    21%    460    18%    
USA265    15%    240    12%    
pozostałe zamorskie*225    29%    220    26%    
Reszta ¶wiata815    16%    790    17%    


Cudzoziemcy w bazie noclegowej ]  [ Charakterystyka przyjazdów ]  

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]


Copyright (c) 1998 - 2013 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 28 II 2013