Instytut Turystyki
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { if ($result[$i]['kraj']=='Ogółem' or $result[$i]['kraj']=='27 krajów Unii Europejskiej' or $result[$i]['kraj']=='Stara UE' or $result[$i]['kraj']=='Nowa UE' or $result[$i]['kraj']=='S±siedzi spoza Schengen' or $result[$i]['kraj']=='Ważne zamorskie' or $result[$i]['kraj']=='Reszta ¦wiata') { echo ""; } else { echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Polska


Przyjazdy cudzoziemców do Polski według kwartałów


Wybierz rok/kwartał:A

"; echo "
 Przyjazdy ogółem (tys.)zmiana (%)Przyjazdy turystów (tys.)zmiana (%)
"; echo "

"; echo "Zmiany odnosz± się do odp. kwartału poprzedniego roku lub do poprzedniego roku."; echo "
"; echo "*) Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd."; echo "

"; echo "Ľródło: badania i oszacowania Instytutu Turystyki

"; echo "
"; echo $result[$i]['kraj']; echo ""; echo $result[$i]['razem']; echo "    "; echo $result[$i]['zmiana_og']; echo "    "; echo $result[$i]['turysci']; echo "    "; echo $result[$i]['zmiana_tur']; echo "    
"; echo "
"; ?>

Cudzoziemcy w bazie noclegowej ]  [ Charakterystyka przyjazdów ]  

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]


Copyright (c) 1998 - 2013 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 28 II 2013