Instytut Turystyki
Polska


Przyjazdy cudzoziemców do Polski według kwartałów


Wybierz rok/kwartał:Cały rok 2012

 Przyjazdy ogółem (tys.)zmiana (%)Przyjazdy turystów (tys.)zmiana (%)

Zmiany odnosz± się do odp. kwartału poprzedniego roku lub do poprzedniego roku.
*) Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd.

Ľródło: badania i oszacowania Instytutu Turystyki

Ogółem67390    11%    14840    11%    
27 krajów Unii Europejskiej52565    9%    9165    5%    
Stara UE29570    4%    7385    5%    
w tym:                
Niemcy26720    4%    4800    5%    
Wielka Brytania540    8%    500    9%    
Niderlandy390    0%    355    1%    
Austria360    1%    325    3%    
Włochy320    2%    295    4%    
Francja280    0%    240    0%    
Szwecja205    11%    180    13%    
Pozostałe kraje UE15755    7%    690    7%    
Nowa UE22995    16%    1780    3%    
w tym:                
Czeska Republika12380    14%    205    5%    
Słowacja6630    18%    110    10%    
Litwa3010    24%    615    -2%    
Łotwa385    7%    330    10%    
Węgry235    2%    210    5%    
Pozostałe kraje UE12355    3%    310    3%    
S±siedzi spoza Schengen13330    20%    4220    28%    
Ukraina6740    16%    1930    22%    
Białoru¶3920    14%    1620    33%    
Rosja2670    44%    670    34%    
Ważne zamorskie545    10%    520    9%    
USA300    11%    280    12%    
pozostałe zamorskie*245    9%    240    7%    
Reszta ¶wiata950    14%    935    16%    


Cudzoziemcy w bazie noclegowej ]  [ Charakterystyka przyjazdów ]  

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]


Copyright (c) 1998 - 2013 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 28 II 2013