Instytut Turystyki - strona główna
Instytut Turystyki Spółka z oo
02-511 Warszawa. ul. Merliniego 9a
it@intur.com.pl
tel. (22) 844-63-47, fax (22) 844-12-63
Bank Pekao S.A. 75 1240 6175 1111 0000 4566 5664

Z wykazu prac badawczych, analiz, ekspertyz i wydawnictw Instytutu Turystyki można wybrać dowolną ich ilość; program prześle zamówienie na nasz adres mailowy.

Przy każdej pracy podajemy cenę powielenia 1 egz. w zł (z VAT); koszty przesyłki ustala się na 5 zł+VAT, czyli 6,10 zł.

Zamówienie będzie zrealizowane po przekazaniu potwierdzenia wpłaty na konto Instytutu Turystyki należnej kwoty (faksem lub pocztą).

W przypadku zamówienia dodatkowych usług (np. oprawa, zszycie, zmniejszenie formatu, itp.) prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia dodatkowych kosztów usług.

UWAGA! Wpłaty za zamówione opracowania należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji zwrotnej (e-maila) z potwierdzeniem zamówionych pozycji.
Brak wpłaty w w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.