Instytut Turystyki
Polska


Lata 2008-2010

Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski


Wybierz
Wydatki (w USD) turystów na osobę według kraju w latach 2008-2010

 rok 2010rok 2009rok 2008

źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2008-2010

Ogółem*390        409        410        
Niemcy352        403        392        
Ukraina396        325        350        
Białoruś275        314        367        
Litwa167        145        140        
Republika Czeska197        188        210        
Rosja306        260        346        
Słowacja213        197        150        
Węgry161        267        265        
Austria495        512        489        
Skandynawia330        398        557        
Francja567        627        623        
Belgia524        367        572        
Włochy656        627        685        
Holandia252        392        400        
Wielka Brytania593        605        645        
Kraje zamorskie**932        1075        790        

*)  średnia ważona;
**) USA, Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd.

» Trzy kwartały 2009-2011


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystających z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011