Instytut Turystyki
Polska


Lata 2008-2010

Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski


Wybierz
Łączne przychody i przychody turystyczne (skorygowane) w mln USD w latach 2008-2010

 rok 2010rok 2009rok 2008

źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2008-2010

Łączne przychody                        
Turyści5230        5171        5493        
Odwiedzający jednodniowi5162        4340        5921        
Razem10392        9511        11414        
Zakupy handlowe                        
Turyści370        352        526        
Odwiedzający jednodniowi742        572        820        
Razem1112        924        1346        
Przychody turystyczne*                        
Turyści4860        4819        4967        
Odwiedzający jednodniowi4420        3768        5101        
Razem9280        8587        10068        

*)  Przychody turystyczne = łączne przychody pomniejszone o zakupy handlowe (w celu odsprzedania)

» Trzy kwartały 2009-2011


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystających z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011