Instytut Turystyki
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i = 0, $c = ptb_count($result); $i < $c; $i++) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo "
Polska


 3 kwartały 20113 kwartały 20103 kwartały 2009

źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2009-2011

"; echo $result[$i]['bok']; echo ""; echo $result[$i]['rok_11_3kw']; echo "        "; echo $result[$i]['rok_10_3kw']; echo "        "; echo $result[$i]['rok_09_3kw']; echo "        
"; echo "
"; ?>*)  średnia ważona;
**) USA, Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd.

» Pełne lata 2008-2010


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystających z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011