Instytut Turystyki
Polska


Trzy kwartały lat 2009-2011

Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski


Wybierz
Wydatki (w USD) turystów na osobę według kraju w trzech kwartałach 2009-2011

 3 kwartały 20113 kwartały 20103 kwartały 2009

Ľródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2009-2011

Ogółem*405        338        353        
Niemcy344        299        368        
Ukraina499        338        238        
Białoru¶287        279        265        
Litwa172        165        135        
Republika Czeska197        182        179        
Rosja321        252        245        
Słowacja355        221        165        
Węgry299        174        272        
Austria537        357        332        
Skandynawia374        348        356        
Francja557        498        588        
Belgia309        589        395        
Włochy524        649        585        
Holandia487        252        340        
Wielka Brytania486        509        522        
Kraje zamorskie**742        677        912        

*)  ¶rednia ważona;
**) USA, Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd.

» Pełne lata 2008-2010


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystaj±cych z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011