Instytut Turystyki
Polska


Trzy kwartały lat 2009-2011

Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski


Wybierz
Wydatki (w USD) według celu podróży w trzech kwartałach 2009-2011

 3 kwartały 20113 kwartały 20103 kwartały 2009

źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2009-2011

Typowa turystyka398        369        365        
Odwiedziny u krewnych, znajomych340        311        325        
Sprawy zawodowe, służbowe405        313        335        
Cel zdrowotny382        370        595        
Zakupy na własne potrzeby481        388        295        
Tranzyt173        218        170        

» Pełne lata 2008-2010


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystających z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011