Instytut Turystyki
Polska


Trzy kwartały lat 2009-2011

Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski


Wybierz
Struktura wydatków turystów (%) w trzech kwartałach 2009-2011

 3 kwartały 20113 kwartały 20103 kwartały 2009

źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2009-2011

Noclegi15,4        17,1        16,8        
Wyżywienie17,1        14,9        17,7        
Transport12,9        11,6        12,9        
Usługi rekreacyjne9,6        11,5        10,8        
Zakupy na własne potrzeby25,1        26,1        26,6        
Zakupy w celu odsprzedaży5,9        6,9        5,6        
Inne14,0        11,9        9,6        

» Pełne lata 2008-2010


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystających z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011