Instytut Turystyki
Polska


Trzy kwartały lat 2009-2011

Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski


Wybierz
Wydatki (w USD) odw. jedniodniowych na osobę według kraju w trzech kwartałach 2009-2011

 3 kwartały 20113 kwartały 20103 kwartały 2009

Ľródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2009-2011

Ogółem*119        105        112        
Ukraina253        227        190        
Niemcy95        87        97        
Litwa114        110        72        
Rosja131        100        89        
Białoru¶202        184        169        
Słowacja145        111        87        
Czechy85        76        81        

*)  ¶rednia ważona.

» Pełne lata 2008-2010


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystaj±cych z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011