Instytut Turystyki
Polska


Trzy kwartały lat 2009-2011

Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski


Wybierz
Struktura wydatków odw. jednodniowych (%) w trzech kwartałach 2009-2011

 3 kwartały 20113 kwartały 20103 kwartały 2009

źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2009-2011

Wyżywienie6,7        7,1        8,0        
Transport12,6        13,5        14,1        
Usługi rekreacyjne2,7        3,9        2,2        
Zakupy na własne potrzeby49,4        48,8        51,1        
Zakupy na odsprzedaż16,1        14,5        17,2        
Inne12,5        12,2        7,4        

» Pełne lata 2008-2010


Liczba przyjazdów ]  [ Liczba korzystających z bazy noclegowej ]

Statystyka ]  [ Strona Główna Instytutu ]Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011